Σχέδια

Εδώ κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες, θα ανεβαίνουν φωτογραφίες με σχέδια φοιτητών, του κατ’ επιλογή μαθήματος Σχεδίου

2010-2011

2011-2012

2012-2013