2010-2011

Φωτογραφίες σχεδίων των φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011