2011-2012

Φωτογραφίες σχεδίων των φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2011 – 2012