Η ΑΣΚΤ αναστέλλει την λειτουργία της

Ψήφισμα της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ, (Συν. 3/5/2011).

Απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, την Τετάρτη 4 Μαΐου και Πέμπτη 5 Μαΐου.

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς η συσσώρευση οξυμένων και ανεπίλυτων προβλημάτων που συνδέονται και απορρέουν από τις πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας  και συνολικότερα της Κυβέρνησης, έχουν οδηγήσει σε κατάσταση αδιεξόδου την Σχολή, με αποτέλεσμα να είναι πλέον αδύνατη η ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία της.

Νέα δραματική μείωση της Δημόσιας Χρηματοδότησης. Η συνολική περικοπή του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΣΚΤ αγγίζει το 50%.

Η ΑΣΚΤ, όπως και άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες της συνεχιζόμενης μείωσης της Δημόσιας Χρηματοδότησης, η οποία πλέον σύμφωνα και με τα δεδομένα του Υπουργείου διαμορφώνεται σε συνολική μείωση του Τακτικού Προϋπολογισμού που αγγίζει το 50%. Η μείωση αυτή καθιστά πλέον αδύνατη την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος και οδηγεί με ακρίβεια και τελική συνέπεια, στην οριστική αναστολή της εκπαιδευτικής του λειτουργίας στο άμεσο μέλλον. Η ΑΣΚΤ δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τις τρέχουσες λειτουργικές, ανελαστικές δαπάνες της, παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει επιτευχθεί ήδη εξορθολογισμός και σημαντικός περιορισμός  των λειτουργικών της δαπανών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές περικοπές της τάξης του 50% που επιβάλλονται στο πλαίσιο της «Μνημονιακής Πολιτικής» στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι ίσως οι υψηλότερες που έχουν πραγματοποιηθεί  έως σήμερα στο Δημόσιο Τομέα, όταν μάλιστα η ίδια η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει και μέχρι πρόσφατα διεμήνυε ότι η Παιδεία και η Υγεία θα εξαιρεθούν των περικοπών.

Οι μειώσεις του Υπ. Παιδείας στις δημόσιες επενδύσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων είναι ακόμα μεγαλύτερες καθώς αγγίζουν το 70% ή και το 80% υποχρηματοδότησης σε σχέση με την συμφωνία των τετραετών προγραμματισμών των Ιδρυμάτων που είχε το ΥΠΕΠΘ εγκρίνει.

Βαθμιαία μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και αναστολή κάθε νέου διορισμού για την ανανέωση της στελέχωσης του Ιδρύματος.

Μεγάλος αριθμός διδασκόντων, μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν είναι πλέον αδύνατο να αντικατασταθούν, καθώς έχουν επί του πρακτέου παγώσει οι διορισμοί νέων συναδέλφων. Η αναλογία 1 προς 5 που έχει ανακοινωθεί και εφαρμόζεται στο Δημόσιο Τομέα εκφράζεται στην Ανώτατη εκπαίδευση και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με την αναστολή κάθε διορισμού νεοεκλεγμένων διδασκόντων, αλλά και την συστηματική υπονόμευση των εξελίξεων των υπαρχόντων μελών του Διδακτικού Προσωπικού.

Με ιδιαίτερη οξύτητα το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως άλλωστε και στις Αρχιτεκτονικές Σχολές και σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα Τέχνης.

Η λήξη, τον Αύγουστο του 2011, της ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 123/84 που όριζε μέχρι τότε, τα προσόντα εκλογής μελών ΔΕΠ στα καλλιτεχνικά συνθετικά αντικείμενα, οδήγησε σε ένα πραγματικό αδιέξοδο την ΑΣΚΤ, εκλογές σε χρόνια εκκρεμότητα και σε πλήρη αναστολή, προκηρύξεις, διαδικασίες εκλογής και εξελίξεις διδασκόντων, που είχαν ήδη ξεκινήσει από το 2008 και μέχρι σήμερα, είναι αδύνατον νομικά, να προχωρήσουν. Ενώ είχε προηγηθεί έγκαιρη και επανειλημμένη επισήμανση από την πλευρά των Ιδρυμάτων, αλλά και ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων για την αναγκαιότητα και την επίσπευση των διαδικασιών εκ μέρους του υπουργείου, προκειμένου να ενεργοποιήσει μεταβατικές διατάξεις, και να προχωρήσει άμεσα στην Νομοθέτηση, ενός αντίστοιχου ως προς το πνεύμα Διατάγματος 123/84 που θα εξασφάλιζε τόσο την άμεση, όσο και την σε βάθος χρόνου οριστική λύση για την στελέχωση των σχολών τέχνης. Αλλά, τελικά το Υπουργείο παρά τις προφορικές δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, εξακολουθεί μέσα από την αδράνεια ή την άρνηση, να κρατά σε καθεστώς αβεβαιότητας και σε ομηρία τις εκλογές, τις εξελίξεις αλλά και το πλαίσιο των προσόντων, για την στελέχωση των σχολών τέχνης στα αντικείμενα της σύνθεσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το αίτημα των σχολών τέχνης για την ενεργοποίηση ενός νομοθετήματος που θα προβλέπει τα κριτήρια και τα προσόντα για την εκλογή στα καλλιτεχνικά αντικείμενα, εξαιρώντας την προϋπόθεση του Διδακτορικού, αποτελεί πάγια διεθνή, ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική για όλες τις σχολές τέχνης. Ωστόσο σήμερα (3/5/2011), η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας παρείχε προφορικές διαβεβαιώσεις για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Μειώσεις και περικοπές πιστώσεων για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Π.Δ 407).

Παράλληλα το πρόβλημα της μείωσης του διδακτικού προσωπικού καθίσταται οξύτερο, από τη συνεχιζόμενη μείωση των πιστώσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80. Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό καλύπτει τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, σε νέα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τις ανάγκες και στο ποσοστό διδασκαλίας που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών και η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος. Ήδη το υπουργείο προχώρησε στην περικοπή της χρηματοδότησης των πιστώσεων για τους Π.Δ. 407/80 μετά τον Αύγουστο.

Συνεχιζόμενη καθυστέρηση και αδράνεια στην υπογραφή  Κ.Υ.Α, προκειμένου  η ΑΣΚΤ , να προχωρήσει στην υπογραφή των ετήσιων συμβάσεων με τα Μοντέλα.

Ένα ιδιαίτερο όσο και εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία του Εικαστικού Τμήματος της ΑΣΚΤ, είναι η πρωτοφανής φέτος, καθυστέρηση της υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόσληψη των Μοντέλων της. Η πρόσληψή τους θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Σήμερα οδεύομε προς την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα της σπουδής στην ανθρώπινη μορφή, που αποτελεί την βασικότερη  άσκηση, τουλάχιστον κατά τα 3 πρώτα έτη, στης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των εργαστηρίων Γλυπτικής, Ζωγραφικής, Χαρακτικής, και Σχεδίου. Το Ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει πλέον χαθεί οριστικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπολειτουργεί παρά τις προσπάθειες αναπλήρωσης. Οι φοιτητές διαπιστώνουν καθημερινά την απώλεια που υφίστανται.

Η κατάσταση αυτή έχει και την τραγική πλευρά των εργαζομένων,- των μοντέλων -, που πραγματοποιώντας επί σειρά ετών μια εξειδικευμένη εργασία για την ΑΣΚΤ, βρέθηκαν αναιτιολόγητα άνεργοι, παρά τον συνεχή τους αγώνα, για την δημοσιοποίηση του προβλήματος και την άμεση επίλυσή του.

Είναι ακατανόητη η τεράστια καθυστέρηση, η αδράνεια για την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργείων, όταν η δαπάνη για τα μοντέλα, βαρύνει αποκλειστικά τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό της Σχολής και δεν επιβαρύνει το Δημόσιο με κάποιο πρόσθετο κονδύλι. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποιας μορφής οικονομία, αντιθέτως μάλιστα, οι επιλογές και οι καθυστερήσεις αυτές, επιφέρουν τελικά μια συνεχή αποδιοργάνωση, υπολειτουργία του Τμήματος, με τεράστιο κόστος στο εκπαιδευτικό έργο, για το οποίο, – έστω και με τις μειώσεις που αναφέρθηκαν –  ο έλληνας φορολογούμενος χρηματοδοτεί την Πανεπιστημιακή λειτουργία του. Όταν όμως το εκπαιδευτικό έργο δεν συντελείται κανονικά, τότε και αυτή η χρηματοδότηση, που δεν επιτελεί στο ακέραιο το σκοπό της, αποτελεί σήμερα, μεγάλη αδικαιολόγητη σπατάλη. Αν αναλογιστεί κανείς τι πληρώνει το Δημόσιο για την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό, τεχνικούς, υποδομές, συνεργεία καθαρισμού, σίτισης, φύλαξης, συντήρησης , εγκαταστάσεις, αίθουσες…, θα αντιληφθεί αμέσως, πως η οικονομία από την καθυστέρηση των συμβάσεων των μοντέλων, αποτελεί την πλέον κοντόφθαλμη πολιτική περιστολής των δαπανών, καθώς τελικά λειτουργεί αναποτελεσματικά, διαλυτικά και οικονομικά κοστίζει κατά πολύ περισσότερο, παρά περιστέλλει τις δαπάνες.

  • Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις επιλογές του και τις συνέπειες, που απορρέουν από αυτές, καθώς αποδιοργανώνουν επικίνδυνα την Πανεπιστημιακή Καλλιτεχνική Εκπαίδευση.
  • Καλούμε όλες τις σχολές Τέχνης, σε διάλογο στην κοινή προσπάθεια, για την επίλυση των κοινών προβλημάτων και την ενίσχυση της Πανεπιστημιακής Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, για την προάσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
  • Καλούμε όλους τους φοιτητές μας σε αυτό τον κοινό αγώνα.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s