Europa 2012 (Visit…)

Ελληνικά Ταχυδρομεία
Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύου Λιανικής
Διεύθυνση Φιλοτελισμού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΤ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΡΖΗΣ
επίκουρος καθηγητής στην Χαρακτική (Δευτ.-Τρ.-Τετ.  12.00-13.00)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με αφορμή την έκδοση της ειδικής σειράς γραμματοσήμων «EUROPA» του έτους 2012 προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση μακετών, μεταξύ των σπουδαστών των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, Αθήνας, Φλώρινας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η σειρά EUROPA είναι μια ειδική σειρά γραμματοσήμων, με θέμα που επιλέγεται κάθε φορά  από την POSTEUROP, το οποίο είναι κοινό και εκδίδεται από όλες τις χώρες μέλη που ανήκουν σ’ αυτήν, με διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις.

Για το έτος 2012, η θεματολογία των γραμματοσήμων που επιλέχθηκε για τη σειρά αυτή, είναι: «Visit…» που σημαίνει «Επισκεφθείτε…» και προφανώς η κάθε χώρα θα προβάλλεται μέσω του εικαστικού που θα έχει επιλέξει να την εκπροσωπεί.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σπουδαστές των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, Αθήνας, Φλώρινας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με μία έως δυο μακέτες, χρησιμοποιώντας τεχνικές της αρεσκείας τους.
 • Στο πίσω μέρος κάθε μακέτας θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος, και η μακέτα ή οι μακέτες θα εσωκλείονται σε φάκελο. Το ίδιο ψευδώνυμο θα αναγράφεται επίσης πάνω σε άλλο φάκελο κλειστό, εντός του οποίου θα υπάρχουν τυπωμένα σε χαρτί Α4 με κεφαλαία γράμματα τα εξής στοιχεία:
  • Ψευδώνυμο Συμμετέχοντος *
  • Ονοματεπώνυμο *
  • Αριθμός Μητρώου Φοιτητικής Ταυτότητας *
  • Σχολή και Τομέας *
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση *
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας * (σταθερό ή κινητό)
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (αν υπάρχει)

Η αναγραφή των στοιχείων με αστερίσκο (*) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 • Η κάθε μακέτα πρέπει να είναι φιλοτεχνημένη σε πλάγια ή σε όρθια διάταξη, σε χαρτόνι διαστάσεων Α4 ή Α5. Οι μέγιστες διαστάσεις των μακετών A4 ή Α5 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20Χ28cm ή τα 14Χ20cm αντίστοιχα. Οι μακέτες θα είναι τοποθετημένες εντός κλειστού φακέλου, ο οποίος θα φέρει γραμμένο το ίδιο ψευδώνυμο με αυτό που θα είναι γραμμένο στο πίσω μέρος της κάθε μακέτας.
 • Οι δυο φάκελοι (που θα περιλαμβάνουν μακέτα ή μακέτες και τα στοιχεία του συμμετέχοντος) θα παραδίδονται – αποστέλλονται στην Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Αιόλου 100 (1ος όροφος), γραφείο 104, 101 88 ΑΘΗΝΑ, τηλ. επικοινωνίας 210 3353622 – 662 – 663 για εξέταση από την επιτροπή αξιολόγησης.
 • Η Επιτροπή αξιολόγησης των μακετών θα αποτελείται από
  • Την Γενική Διευθύντρια Ε. Μ. Δικτύου Λιανικής των ΕΛΤΑ κ. Σούλα Έβανς ως Πρόεδρο,
  • Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ κ. Άγγελο Στούμπη ως μέλος,
  • Τον Ειδικό Σύμβουλο των ΕΛΤΑ για θέματα Φιλοτελισμού κ. Μωυσή Κωνσταντίνη ως μέλος,
  • Τον Προϊστάμενο του Τομέα ΜΚΤ της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού κ. Νίκο Απέργη ως μέλος,
  • Τις εικαστικούς του Τομέα ΜΚΤ της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού κ.κ. Μυρσίνη Βαρδοπούλου, Ελένη Αποστόλου, Ανθούλα Λύγκα, ως μέλη,
  • Τον  επίκουρο Καθηγητή της ΑΣΚΤ κ. Γιάννη Γουρζή που εκπροσωπεί τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων ως μέλος,
  • Δύο (2) ακόμη Καθηγητές της ΑΣΚΤ οι οποίοι θα οριστούν, ως μέλη, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
 • Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία με καθαρά ποσά χιλίων ευρώ (1.000 €), επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) και πεντακοσίων ευρώ (500 €) για τις 3 πρώτες μακέτες και πέντε (5) έπαινοι για ισάριθμες επιπλέον μακέτες.
 • Το θέμα του 1ου και 2ου βραβείου θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του γραμματοσήμου, ενώ το θέμα του 3ου βραβείου καθώς και τα θέματα των 5 επαίνων θα χρησιμοποιηθούν για τα διαφημιστικά και τα φιλοτελικά παράγωγα της σειράς των γραμματοσήμων, καθώς και για το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό.
 • Τα θέματα των μακετών των 3 βραβείων και των 5 επαίνων ανήκουν στα ΕΛΤΑ και δεν επιστρέφονται στους καλλιτέχνες, ενώ οι υπόλοιπες μακέτες θα επιστραφούν με προσωπική παραλαβή ή ταχυδρομικά για τους διαμένοντες στην πόλη των Αθηνών και ταχυδρομικά για τους υπόλοιπους εφόσον δεν τα παραλάβουν προσωπικά.
 • Το δημιουργικό κάθε μακέτας από τις 3 που θα βραβευθούν και από τις 5 στις οποίες θα αποδοθεί έπαινος, μετά την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή, ανήκει αποκλειστικά στα ΕΛΤΑ και παραχωρείται από τους συμμετέχοντες το δικαίωμα για κάθε χρήση, σχετική με τη σειρά των γραμματοσήμων EUROPA 2012, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων και ανεξαρτήτως του αριθμού των γραμματοσήμων ή των παράγωγων φιλοτελικών προϊόντων που θα εκδοθούν ή του έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού για την προβολή – διαφήμιση όλων των προαναφερομένων.
 • Οι συμμετέχοντες, των οποίων τα έργα έχουν βραβευθεί ή τους έχει αποδοθεί έπαινος, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στα ΕΛΤΑ κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτούν, σε οποιαδήποτε εργασία εκπονούν για το δημιουργικό των παραπάνω έργων, όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- το δικαίωμα αναπαραγωγής/αναμετάδοσης του δημιουργικού στον τύπο/ΜΜΕ. Επίσης ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν ότι το σύνολο του δημιουργικού τους ή καμία από τις ιδέες ή και τις προτάσεις τους δεν προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
 • Τα έργα των συμμετεχόντων  θα πρέπει να έχουν αποσταλεί/κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 31/01/2012 στην έδρα της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αιόλου 100 (1ος Όροφος), Γραφείο 104, ΤΚ 101 88 ΑΘΗΝΑ, τηλ. επικοινωνίας 210 3353622 – 662 – 663.
 • Μετά την αξιολόγηση των έργων και πριν την επιστροφή τους στους καλλιτέχνες, τα ΕΛΤΑ θα ανακοινώσουν μέσω της ΑΣΚΤ τα αποτελέσματα ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να  ενημερωθούν σχετικά.

Για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Η Γενική Διευθύντρια Ε.Μ. Δικτύου Λιανικής
Σούλα Έβανς

Για ακόμη περισσότερο ενδεικτικό οπτικό υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EUROPA πληκτρολογώντας σε μηχανές αναζήτησης τα εξής: EUROPA 2011, EUROPA 2010, EUROPA 2009, EUROPA 2008.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s