Βαθμολογία Α’ και Β΄ εξαμήνων 2010 – 2011 (Εξ. Σεπτ.)

Αποτελέσματα Α’ και Β΄ εξαμήνων 2010 – 2011 του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος του Σχεδίου (Εξεταστική Σεπτεμβρίου)   Α’ εξάμηνο 2010 – 2011     α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμός Ολογράφως 1  Πετρανάκη Αλεξάνδρα 10 Δέκα Β’ εξάμηνο 2010 – 2011  α/α Ονοματεπώνυμο  Βαθμός  Ολογράφως 1 Αντωνοπούλου Φλώρα-Μαρία 10 Δέκα 2 Παναγιώτου Καλλιόπη 7 Επτά 3 Σιλιαλή […]

Read More Βαθμολογία Α’ και Β΄ εξαμήνων 2010 – 2011 (Εξ. Σεπτ.)

Βαθμολογία Β’ και Δ΄ εξαμήνων 2010 – 2011

Αποτελέσματα Β’ και Δ΄ εξαμήνων 2010 – 2011 του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος του Σχεδίου   Β’ εξάμηνο 2010 – 2011     α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμός Ολογράφως 1 Memetoglu Fatma 8,5 Οκτώ και μισό 2 Αλεξανδρίδου Σοφία 9 Εννέα 3 Αμοριανού – Τζιρβελάκη Σοφία – Δεν προσήλθε 4 Αντζουλίδης Αντώνης 10 Δέκα 5 Αντωνοπούλου Φλώρα […]

Read More Βαθμολογία Β’ και Δ΄ εξαμήνων 2010 – 2011

Βαθμολογία Α’ και Γ΄ εξαμήνων 2010 – 2011

Αποτελέσματα Α’ και Γ΄ εξαμήνων 2010 – 2011, του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος του Σχεδίου Α’ εξάμηνο 2010 – 2011 α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμός Ολογράφως 1 Memetoglu Fatma 8 Οκτώ 2 Αγγελόπουλος Χρήστος 8 Οκτώ 3 Αλεξανδρίδου Σοφία 8 Οκτώ 4 Αμοριανού Σοφία – Δεν προσήλθε 5 Αντωνοπούλου Φλώρα – Μαρία 9 Εννέα 6 Βενετσανοπούλου Λάουρα […]

Read More Βαθμολογία Α’ και Γ΄ εξαμήνων 2010 – 2011