Εικαστική και Ψηφιακή Μνήμη: Δελτίο Τύπου

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα φιλοξενήσει εικαστική έκθεση φοιτητών της ΑΣΚΤ, ύστερα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Καζάζη σε συνεργασία με τον καθηγητή Κώστα Ιωαννίδη, με θέμα την εικαστική και ψηφιακή μνήμη. 21 φοιτητές από το Μάθημα Σχεδίου*, σε συνεργασία με 14 φοιτητές του Μαθήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Κριτικής της Τέχνης** […]

Read More Εικαστική και Ψηφιακή Μνήμη: Δελτίο Τύπου